INSTRUKCJA

Jerzy Kuboń
ul.Teatralna 11
41-200 Sosnowiec
tel.601-403-460

NACINARKA UR53/UR43

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z instrukcją obsługi

Nacinanie papieru samoprzylepnego

1. Podłóż wydrukowany papier pod uchwyty z ostrzami i rozstaw je na odpowiednie odległości.
2. Opierając ostrze o papier lekko dokręć śrubę zaciskową uchwytu.
3. Wysuń papier i dokonaj precyzyjnej regulacji za pomocą śruby regulacyjnej.
(po wysunięciu papieru, podłóż pod kolejne ostrze pasek blaszki i poruszając nim dokręcaj śrubę regulacyjną do momentu aż zetkną się z blaszką - można też użyć podłoża papieru samoprzylepnego zamiast blaszki).
5. Jeżeli ustawienie jest prawidłowe kładziemy nacinany arkusz na blat urządzenia, dosuwamy do ostrzy i uruchamiamy silnik przez naciśnięcie nogą włącznika - regulatora obrotów. Arkusz wysuwający się nie powinien napotykać na przeszkody utrudniające wysuwanie.

Perforowanie

1. Należy wykonać czynności jak w instrukcji nacinania papieru, a następnie nakleić na wałek dolny dwie warstwy folii samoprzylepnej o szerokości 15-20mm w miejscu perforowania.

Bigowanie

1. W miejscu bigowania nakleić na wałek dolny 3-4 warstwy folii samoprzylepnej w taki sposób, aby na całym obwodzie wałka była jednakowa grubość folii.
2. Wsuwamy pod krążek bigujący arkusz papieru, a następnie dociskamy krążek do arkusza i blokujemy uchwyt nakrętką.

Uwagi eksploatacyjne

Aby zdjąć lub przesunąć uchwyt należy poluzować obie śruby, regulacyjną i zaciskową. W przypadku nacinania wąskich etykiet zaleca się dwu lub wielokrotne przepuszczanie arkusza po uprzednim przesunięciu o odpowiednią odległość listwy prowadzącej. Po ustawieniu listwy prowadzącej pod pewnym kątem można korygować błędy druku (skośny druk w stosunku do krawędzi arkusza, skośne cięcie) W cel wymiany uchwytu na inny należy poluzować dwie nakrętki na wspornikach, częściowo wysunąć wałek, włożyć inny uchwyt na wałek i ponownie umieścić wałek we wsporniku i dokręcić nakrętki.
Przy poślizgu paska przy silniku, należy poluzować dwa wkręty mocujące silnik do blatu, przesunąć silnik do momentu naprężenia paska i dokręcić wkręty.
jako blaszki dystansowe nie stosować stalowych szczelinomierzy ! Samodzielna próba naprawy urządzenia może doprowadzić do pogorszenia pracy nacinarki - dotyczy to szczególnie ostrzy.

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga smarowania. Ważne, aby wałek górny był czysty od kurzu i suchy. Przesuw chwytów po wałku powinien odbywać się bez oporu.
W przypadku oporu przy przesuwaniu (zabrudzony wałek lub otwory w uchwytach) należy wyjąć wałek i cały przetrzeć szmatką nasączoną WD-40 (również otwory w uchwytach).

Zapewnienie Bezpieczeństwa

nacinarka UR53/UR43 jest urządzeniem w pełni bezpiecznym dla użytkownika jeśli użytkuje się ją zgodnie z instrukcją obsługi załączoną do każdego urządzenia.
Komplet napędowy TUR-2, który jest używany do napędu nacinarki odpowiada przepisom polskim,niemieckim, angielskim i innym w tym także przepisom CEE 10.
Urządzenia posiadają wymagane osłony elementów obrotowych.

Wyposażenie

Regulator - wyłącznik
Przewód zasilający
Kluczyk imbusowy 5mm
Blaszki dystansowe

KUPUJESZ ORYGINAŁ !

Kupując u mnie możesz mieć pewność że kupujesz produkt najwyższej jakości. Nie oszczędzam na materiale, sam projektuję i konstruuję maszyny więc jestem o krok przed konkurencją, która kopiuje moje rozwiązania. Moje nacinarki cieszą się uznaniem wśród szerokiej rzeszy klientów z powodu swojej trwałości, precyzji i łatwej obsługi.

naciarki email